De familie Stoppendaal

De voorouders van Sijbrandus Johannes Fockema Andreae

©Nelly van der Hoeven

Pytter S. de Wein
*±1600
X
Trijntje C. N.N.
*±1610
Rinske P. de Wein
*1635
†18-11-1666 Hitzum
VII
VIII
65 ♀
Rinske Pytters de Wein
leeftijd: 30 of 31 jaar
*1635
18-11-1666 Hitzum
huwelijk 1657 met
Andries Gatses N.N.
leeftijd: 57 of 58 jaar
*1620
24-07-1678 Hitzum
130 ♂
Pytter Symons de Wein
*±1600
huwelijk met
Trijntje Claesdr. N.N.
*±1610
131 ♀
Trijntje Claesdr. N.N.
*±1610
huwelijk met
Pytter Symons de Wein
*±1600