De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Agneta Struijkman

GeslachtVrouw
Geboren± 1740 (eigen schatting) 
 
Huwelijk
 
metCasper Hauser
 Geboren± 1740
 
NotitiesCasper en Agneta hebben tenminste 4 kinderen gekregen. Zij worden genoemd in het testament van de halfzuster van Agneta, Maria Margaretha Struijkman. Deze kinderen zijn:
 • Maria Elisabeth Houser
 • Miencke Houser
 • Anna Catrina Houser (doop 28 sept 1780 te Duisburg)
 • Anna Christina Houser
Kind  Maria Elisabeth
 
Notities persoonAgneta of Agnes had tenminste 3 halfzusters en 1 halfbroer,
 • Maria Margaretha Struijkman (begraven 1 feb. 1796 te Nijmegen), gehuwd op 8 maart 1750 te Nederbosch bij Nijmegen met Jan Francois de Soet. Zij hebben geen kinderen gekregen. Francois was procureur in het ambt van Overbetuwe.
  Hun nicht Maria Elisabeth Houser heeft bij hun in Nijmegen gewoond. Zij woonden in Nijmegen in de Ridderstraat, waar ook Pieter (Casper) Stoppendaal met zijn ouders woonden. In 1792 heeft zij samen met haar zuster Geertruijd een testament gemaakt met daarin legaten voor allerlei familieleden, terwijl de hoofderfgenaam haar half-nicht Maria Elisabeth Houser was. Zij erfde o.a. het huis aan de Ridderstraat.
 • Geertruijd Struijkman (begraven 16 sept. 1803 te Nijmegen). In 1752 heeft zij zich, komend uit Duisburg, in Nijmegen gevestigd. Zij was ongehuwd.
  Zij heeft in 1792 samen met haar zuster Maria Margaretha een testament opgemaakt waarin de hoofderfgenaam haar half-nichtje Maria Elisabeth Houser was.
 • Catharina Struijkman (begraven 10 dec. 1793 te Dordrecht). Zij was ongehuwd.
 • Jan Hendrik Struijkman (begraven 5 feb. 1785 te Nijmegen), gehuwd op 2 nov. 1749 te Dordrecht met Christina Elizabeth Davids (ovl. 16 maart 1781 te Dordrecht). Beiden woonden bij hun huwelijk in Dordrecht, maar waren afkomstig uit Duisburg (Doesburg aan de Roeren). Zij hebben geen kinderen gekregen.
  Jan Hendrik was bakker. Komend uit Duisburg vestigde hij zich in Dordrecht waar dan ook reeds een Gerrit en Johannes Struijkman woonden. Deze twee Struijkmannen zijn ongetwijfeld familie van Hendrik Jan. Zij zijn beiden ook bakker. Hendrik Jan en Gerrit lijken samen eigenaar/bewoner geweest te zijn van een huis aan de Tolbrugstraat Landzijde en Hendrik Jan tekent voor de aflossing van een schuld waarvan Jan/Johannes de oorspronkelijke eigenaar was.
  Gerrit en Johannes zijn beide zonen van Mattijs Struijkman (geboren ca. 1674 - ovl voor nov.l 1732). Matthijs was mogelijk schippersgast. Johannes is een zoon uit Mattijs' eerste huwelijk met Willempje Viers/Feur/Far/Vuur (2 nov. 1699 te Arnhem). Johannes is in 1701 te Dordrecht geboren zijn. Johannes is op 24 januari 1727 te Dordrecht getrouwd met Maeijke der Pot. Matthijs en Willempje Viers hebben ook 2 dochters gekregen, Lijsbeth (geboren in 1704) en Elisabeth (geboren in 1706).
  Gerrit (doop 25 sept. 1720 in Dordrecht) is een zoon uit zijn tweede huwelijk met Maria van Immerzeel (15 mei 1718 te Dordrecht). Maria van Immerzeel was de weduwe van Hendrik Klein. Gerrit is op 2 mei 1751 te Dordrecht gehuwd met Margarita Vonk.
  Mattijs was afkomstig uit Mulheim, een kleine plaats die vlak tegen Duisburg aan ligt. Het is dus waarschijnlijk dat Mattijs de broer was van de vader of grootvader van Hendrik Jan en Agneta.
  Na de dood van zijn vrouw is Hendrik Jan verhuisd naar Nijmegen.
Verder is er nog een verwant Aletta Struijkman, van wie de precieze relatie onduidelijk is. Zij was gehuwd met (1) Jan Bohren/Bhoren/Baaren en (2) Hendrik Heuven/Heuver. Uit haar eerste huwelijk had zij tenminste 1 dochter, Anna Sophia Bohaen/Baaren (ca. 1755 - ovl. 16 aug. 1827), die op 10 april 1777 te Dordrecht is gehuwd met Johan Jacob Schaarman. Aletta wordt genoemd in het testament van Maria Margaretha Struijkman uit 1792, evenals 3 Heuvers, Jan, Sofia en Maria, die vermoedelijk kinderen van haar zijn uit Aletta's tweede huwelijk.

Agneta is vermoedelijk overleden tussen juni 1785 en september 1792.