De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Jan van Lawick

GeslachtMan
Leeftijd< 64 jaar
 
Geboren± 1480
Overleden< 30-6-1544
  naar grafiek nakomelingen
Vader Arend | Arnt van Lawick
 Geboren ± 1450
 Overleden 19-4-1518
Moeder Elisabeth Hack
 
 
Broer  Ernst *± 1480
Broer  Jorden *± 1480
 
Huwelijk
 
metJohanna (?) ten Boecop
 Geboren± 1490
Kinderen  Udo
Derrick
Magdalena
Elisabeth
Gertruyt
Notities persoonErft op 16 juli 1524 de Leeuwentiende van zijn vader Arend. Zijn moder Elisabet Hacke is getuchtigt an 15 molder roggen s’jaers.

Op 30 juni 1544 verkrijgt zijn zoon Udo het leen Leeuwentiende als erfenis van Jan, zijn vader.

Op 31 oktober 1539 koopt hij een losrente van 3 rijnsche guldens ´s jaars, gaande uit een stuk land, genaamd die Perdtzkuyll, gelegen op de Arnhemer Enck buiten de Rijnpoerte ten Oosten van den Rijnacker van Gijsbert van den CruysS en diens vrouw Elsa..

In 1536 wordt in een brief van hertog Karel aan Petrus Vorstius, de pauselijke nuntius, verzocht of deze de zoon van Johan van der Lauwyck, richter te Wageningen, in zijn gevolg wil meenemen naar Rome. Jan zou deze Johan kunnen zijn.


geboortejaar ruw geschat.

Over Jan is weinig bekend, behalve dat hij in 1524 de Leeuwentiende erfde van zijn vader Arend en dat hij een zoon Udo had, die op zijn beurt in 1544 weer de Leeuwentiende erfde van zijn vader. Van zijn zoon Udo is meer bekend, hij wordt o.a. enkele keren genoemd samen met zijn broer Dirk, vandaar dat Dirk ook als zoon van Jan is opgenomen.

Over Jan valt wel een speculatie te maken. Deze is gebaseerd op de combinatie van de volgende bekende feiten:
  1. Er is omstreeks de tijd van Jan een van Lawick die gehuwd was met een (Johanna) toe Boecop en die de vader was van Elisabeth van Lawick, welke Elisabeth weer een zuster Magdalena had.
  2. De zoon van Jan heet Udo en de voornaam Udo komt verder niet voor in de familie van Lawick.
  3. Omstreeks de tijd van de ouders van Jan was er een Udo toe Boecop, gehuwd met Geertruid van Delen. Van dit echtpaar zijn 3 kinderen bekend, Arend, Margriet en Hendrick.
  4. Arend, de zoon van Udo toe Boecop, had een dochter Aleyd die gehuwd was met Sweder van Brakel. Na het overlijden van Sweder in 1563 neemt een Dirk van Lawick waar voor haar dan nog onmondige zoon Jasper wat betreft een leen in Avezaath. Jasper van Brakel is een neef van Dirk van Lawick.

De speculatie dat Jan van Lawick gehuwd was met een Johanna toe Boecop, dochter van Udo en Geertruid van Delen, en dat hij niet alleen de vader was van Udo en Dirk, maar ook van Elisabeth en Magdalena, is geheel passend bij deze vier feiten. Echter, meer dan een speculatie is het niet.