De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Arnt van Lawick

GeslachtMan
Leeftijd< 45 jaar
 
Geboren± 1500
Overleden< 1545
Vader Dirck van Lawick
 Geboren ± 1470
 Overleden <?-10-1517
Moeder Aeff of Anna Uyten Enghe
 Geboren ± 1490
 Overleden > 1540
 
 
Notities persoonIn de lenen van het kwartier Nijmegen wordt i.v.m. een leen van "een mergen landts, gelegen op Elstervelt, geheiten die Acker" te Elst vermeld: "Arnt van der Lauwick, erve sijnes vaders Dircks, 20 Aprilis 1531.; Moder van Arnt is Anna uten Enge."

In het archief van het huis Heukelom is de volgende tekst te vinden (datum 2 juli 1545):

"Ott van Mekeren als man en momber van Ave Uyten Ynghe, Melys Uyten Ynge, Gerit van Culenborch, heer tot Rysenbergh, Frederick Uyten Ynghe. Ott van Arenborch, Albert van Hohszler, Hieronymus van Honsler, Arnt van der Lawick, drost tot Bueren, en Johan van Galen, hofmeester, oorkonden, dat zij als hoofdmagen en zoenvolgers van zal. Arnt van der Lawyck met Geryt van Bronchorst een zoen hebben aangegaan wegens de nederslag, door hem buiten voor de stad Nijmegen aan de persoon van Van der Lawyck begaan."

De Arnt die volgens deze tekst gedood is, is vermoedelijk Arnt, zv Dirck en Aeff/Anna Uyten Enghe. Immers, zijn moeder staat als eerste genoemd als "hoofdmaag en zoenvolgers". De overige genoemden zijn a) familie van zijn moeder, b) de kleinzoon van zijn oudoom Albert via diens dochter Salome, c) familie van de dochter van zijn oudoom Albert, Margriet en d) familie van de vrouw zijn grootvader, Hendrick van Galen en/of van zijn oudoom Albert, Agnes van Galen. Op grond hiervan veronderstel ik dat Dirk (ev Uyten Enge) de zoon is van Arnt (broer van Albert) en Arnt de kleinzoon van Arnt (broer van Albert). De enige die niet zonder meer als familie te plaatsen zijn, zijn Arnt van der Lawick, drost tot Buren en Gerit van Culenborch.