De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Otto van Galen

GeslachtMan
Leeftijd71 of 72 jaar
 
Geboren1390teUtrecht
Overleden1462
Vader Willem van Galen
 Geboren ± 1370
 Overleden > 1424
 
Huwelijk
 
metSalome van Diepenbroeck
 Geboren± 1420
Kinderen  Jorden
Willem
Henrick
Agnes
 
Notities persoon... oude schilden jaarlijks, in 1466 aan zijne nichten Jorden, Henrick en Nese, de dochters van Otto van Galen.

Leenacteboek over Een huys ende hoff op den Elst met sijnen tobehoren, in den kerspel van Wychem gelegen, tot eenen Zutphenschen leenrechte

....
Willem van Galen, a0. 1401.
Idem beleent, a0. 1402
Idem, a0. 1424
Otto van Galen, Willems soon, a0. 1438
Idem tuchtigt sijn huysfrou Salome, a0. 1452
Willem van Galen, erve sijnes vaders Otten, beleent a0. 1462


Bron: Geneal. Herald. Bladen 15 (1902), p. 122,
Register Leenaktenboeken, kwartier Nijmegen, p.24