De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Francois Fagel

francois_fagel.jpg
GeslachtMan
Leeftijd58 jaar
 
Geboren30-5-1585teAmsterdam
Gedoopt2-6-1585teOude Kerk, Amsterdam
Overleden2-3-1644teDen Haag
naar grafiek voorouders  
Vader Francois Fagel
 
 Overleden 1587
Moeder Agneta Poignet
 Geboren 1555
 Overleden 2-12-1589
Broer  Jacques *> 1577
Halfzus  Sara *1566
Halfzus  Abigael *16-8-1567
 
Huwelijk 6-10-1613 te Den Haag
 
metMaria Rosa
 Geboren17-11-1595
 Overleden13-3-1622
Kinderen  Naamloze dochter
Agnes/Agneta
Hendrik
Francois
Cornelia
Nicolaas
Huwelijk 20-2-1633 te Den Haag
 
metBeatrix van Biemont
 Geboren1605
 Overleden1673
NotitiesDaarna is hij (Francois) op aandrang van den haagschen kerkeraad in Maart 1633 te ’s Gravenhage hertrouwd met Beatrix van Biemont, zijn dienstmaagd: zij leefde tot 1673 en werd, wonende in de Nobelstraat, 12 October 1673 te ’s Gravenhage overluid. Haar ouders worden vermeld als te zijn Jacob van B. en N. van der Graaff, die te Oud-Beierland zouden hebben gewoond.
Kinderen  Casper
Adrianus
Willem
Abigael
Johanna
Abigael
Benjamin
Francoise
Jacoba
Notities persoonFAGEL (Mr. François), geb. te Amsterdam 30 Mei 1585, gedoopt Oude kerk 2 Juni; overleden te ’s Gravenhage 2 Maart 1644, zoon van François Fagel en van Agneta Poignet.
Hij stond met zijn achterlijken broeder Jacques bij den dood zijner moeder alleen. Vermoedelijk heeft toen zijn halfzuster Abigaël zich hun lot aangetrokken en toen deze laatste in 1591 met Nicolaes Cromhout huwde, zullen François en Jacques te diens huize zijn grootgebracht.
Den 20. Maart 1602 werd François student in de philosophie te Leiden, ging over tot de studie der rechtsgeleerdheid, verkreeg den graad van meester in de rechten, werd advocaat voor het Hof van Holland en (na zijn huwelijk met een dochter uit de invloedrijke familie Rosa) in 1619 raadsheer in den Hoogen Raad, waarvoor hij 9 November van dat jaar den vereischten eed aflegde. Later werd hij president van den Hoogen Raad en bekleedde ook het ambt van curator der academie te Leiden.
In 1627 werd de raadsheer Fagel getaxeerd op een vermogen van ƒ 50000; zijn broeder (overl. te ’s Gravenhage 24 Nov. 1634) die in het Westeinde woonde op ƒ 12000; zijn zwager Cromhout op ƒ 110000. In 1629 woonde Fagel dichtbij de plaats, waar thans het gebouw ’de Nederlanden’ (hoek Prinsestraat) staat.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Eerst in Oct. 1613 te ’s Gravenhage met Maria Rosa, geb. te ’s Gravenhage 17 Nov. 1595, er overleden 13 Maart 1622 of 1623, dochter van Mr. Hendrik, raadsheer in het Hof van Holland, en van Cornelia van Hoogeveen. Daarna is hij op aandrang van den haagschen kerkeraad in Maart 1633 te ’s Gravenhage hertrouwd met Beatrix van Biemont, zijn dienstmaagd: zij leefde tot 1673 en werd, wonende in de Nobelstraat, 12 October 1673 te ’s Gravenhage overluid. Haar ouders worden vermeld als te zijn Jacob van B. en N. van der Graaff, die te Oud-Beierland zouden hebben gewoond.
Uit het eerste huwelijk sproten zes kinderen, waarvan een dochter jong overleed, Hendrik (1), François (3) en Nicolaas volgen, Agnes de echtgenoote werd van Mr. Willem van Heuckelom of Hoeckelom, en Cornelia met Mr. Nicolaas ten Hove was gehuwd. Uit het tweede huwelijk sproten negen kinderen, waarvan Casper en Benjamin voorgaan, Abigael met Jhr. Hendrik Pauw, Françoise met Mr. Willem van den Broeck en Jacoba of Maria met den geëligeerden raad van Utrecht, Pieter Rosa, was gehuwd.
Portretten van hem bij Mr. B.P. baron van Verschuer te Beesd en bij J.J. baron Fagel, huize Avezoor bij Ellecom.

Zie: Haagsch Jaarboekje 1891, 88; 1898, 233; 1913, 16. Het testament van Abigaël Pauw, geb. Fagel in de Genealogie van Kinschot (overdruk uit Gen. Her. Bladen) 524-533; Handel. van den kkraad te ’s Gravenhage (archief der N.H. Gem.) van 5 April 1631 tot 23 Maart 1633.
Regt
Uit: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_0650.htm