De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Pieter Lambertus Stoppendaal

GeslachtMan
Leeftijd49 jaar
 
Geboren24-6-1804teNijmegen
Gedoopt24-6-1804teNijmegen
Overleden12-4-1854teNijmegen
naar grafiek voorouders naar grafiek nakomelingen
Vader Pieter (Casper) Stoppendaal
 Geboren ± 1755
 Overleden 15-9-1835
Moeder Maria Elisabeth Houser
 Geboren ± 1766
 Overleden 23-11-1841
Zus  Johanna Maria Margaretha *3-2-1799
Zus  Johanna Geertruij *1-7-1801
Zus  Angenita Casperina *18-10-1807
 
Huwelijk 7-5-1841 te Nijmegen
 
metErnestina Loos
 Geboren21-5-1814
 Overleden16-11-1900
 
NotitiesBij het huwelijk waren getuigen:
Johannes Franciscis Christ, pagementwerker, wonend in Nijmegen, zwager van Pieter Lambertus (51 jaar oud)
Dirk Jan Groen, drogist, wonend in Amsterdam, zwager van Pieter Lambertus (42 jaar oud)
Cornelis Enklaar, rector van de Latijnsche school, wonend in Nijmegen, neef van Pieter Lambertus (73 jaar oud), Cornelis is een achterkleinzoon van Peter Leenders, een broer van Pieter Lambertus overgrootmoeder Margarita Leenders.
Johan Gotfried Nezoo, gepensioneerd kolonel der Infanterie, getuige voor Ernestina (65 jaar oud)

beroep Bg.: griffier / beroep Bd.: zonder beroep; beroep vader Bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bg.:rentenierster; beroep vader Bd.: kapitein; beroep moeder Bd.: geen beroep vermeld
Kinderen  Wilhelmine Berendine Françoise
Pieter Casper
Ernst
Emilius Johannes Lambertus
 
Notities persoonPieter Lambertus is op zijn vijftiende gaan werken als klerk op de Griffie van de rechtbank te Nijmegen. In 1829 werd hij aldaar surnumerair commies-griffier, in 1832 commies-griffier en in 1840 griffier. Zijn promotie tot griffier is lange tijd getraineerd ondanks het feit dat hij zeer goed voldeed. Als lid van de Mobiele Nijmeegsche Schutterij heeft hij vanaf 30 november 1830 deel genomen aan de acties tegen de Belgische opstand. Daardoor kon hij zijn functie van surnumerair commies-griffier tijdelijk niet meer uitoefenen. Toen hij in mei 1832 benoemd werd tot commies-griffier kon hij deze functie alleen uitoefenen omdat hij verscheidene grote en kleine verloven kreeg als 2e luitenant van de Geldersche Schutterij. Deze verloven kreeg hij omdat Pieter de zieke griffier Berkhoff moest vervangen. In september 1833 is hem eervol ontslag uit de militaire dienst verleend om de zieke griffier volledig te kunnen vervangen. Na de dood van Berkhoff in 1836 heeft hij gesolliciteerd naar de functie van griffier en zelfs aangeboden een kwart van zijn traktement ter ondersteuning aan de weduwe van de overleden griffier Berkhoff af te staan. Bij deze gelegenheid werd hij echter gepasseerd voor deze functie en pas toen het griffierschap in 1840 opnieuw vacant was is Pieter Lambertus tot griffier benoemd. Om voordien voldoende inkomsten te hebben was hij onder andere ook amanuensis.
Met zijn promotie tot griffier was zijn inkomen hoog genoeg geworden om zich te kunnen permitteren te trouwen en kort daarop (7 mei 1841) is hij in Nijmegen getrouwd met Ernestina Loos.