De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Francois Fagel

GeslachtMan
LeeftijdOnbekend
 
Geboren teLokeren. Belgie (vermoedelijk)
Overleden1587teAmsterdam
Begraven2-10-1587teN.Z kapel (Amsterdam)
naar grafiek voorouders  
Vader Joris Fagel
 
 
Moeder Peronne Martens
 
 
 
Huwelijk < 1567
 
metJohanna Bolle
Kinderen  Sara
Abigael
Huwelijk 18-8-1577 te Antwerpen (vermoedelijk)
 
metAgneta Poignet
 Geboren1555
 Overleden2-12-1589
Kinderen  Jacques
Francois
Notities persoonFAGEL (François) (1), Faghel, Faghele, vermoedelijk geboren te Lokeren, overleden te Amsterdam in 1587, begraven in de N.Z. kapel 2 October; zoon van Joris, of George Fagel, den tot dusverre bekenden stamvader, en van diens tweede vrouw Perronne Martens.
In 1567 woonde hij te Nieuwkerke (Neuve-Eglise), in 1570 te Antwerpen. In 1581 en ’82 moet hij schepen van Brugge geweest zijn, stellig was hij er ’clerc van de weeserie’ of griffier van de weeskamer, van 1582 tot 1584. Op het schutblad van het register 1583-1586 schreef hij: ’Franchois Faghele, clercq van weesen deser stede, heeft dit bouck begonst den Ven Septembris 1583. Hij hield het bij tot 6 Maart 1584, als wanneer hand en stijl veranderen. In Sept. 1582 werd hij door de Brugsche magistraat afgevaardigd naar de Statenvergadering te Antwerpen (Resolutieboek van Burgemeesters en Schepenen, 1582-1583, fol. 350 verso). In 1584 werd hij van al zijn bedieningen ontzet en uit Brugge gebannen, nadat de stad door den afval van Karel van Croy, prins van Chimay, stadhouder van Vlaanderen, aan de Spanjaarden was overgeleverd. Fagel vestigde zich toen voorloopig te Antwerpen, zich met koopmanschap geneerende, waartoe zijn familierelaties in Bremen en Dantzig gereede aanleiding gaven. Reeds het volgend jaar was hij echter met zijn gezin te Amsterdam gevestigd, waar hij in de Kalverstraat woonde, tegenover het huis, genaamd ’’t Lelick Aensicht’, vermoedelijk in de woning van zijn schoonvader Caspar Poignet, die reeds 12 April 1580 op een burgerrol als koopman in die straat voorkomt. Het was de gemeente Amsterdam niet gegund profijt te trekken van Fagel’s administratieve bekwaamheden, want reeds twee jaar later overleed hij als koopman in hetzelfde huis.
François Fagel is tweemaal gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw was Johanna Bolle, denkelijk een verwante van den bekenden predikant J. Bollius (II kol. 198). Hij hertr. 18 Aug. 1577, vermoedelijk te Antwerpen, met Agnes of Agneta Poignet, geb. 1555, overl. te Amsterdam 2 Dec. 1589, dochter van Caspar en van Anna Boel.
Uit het eerste huwelijk sproot, behalve een dochter Sara die op achttienjarigen leeftijd ongehuwd overleed, een dochter Abigael. Uit het tweede twee zoons, waarvan François (2) hieronder volgt en Jacques (innocent), in 1634 te ’s Gravenhage is overleden.
Abigaël Fagel voornoemd, geb. te Neuve-Eglise 16 Aug. 1567, begr. Gr. kerk. te ’s Gravenhage 22 Dec. 1637, huwde te Amsterdam 15 April 1591 met Dr. Nicolaes Cromhout, sedert 1591 raadsheer en sedert 1620 president van het Hof van Holland. In 1619 was hij een der rechters van Oldenbarnevelt.

uit: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_0649.htm
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3
redactie P.C. Molhuysen en P.J. Blok, 2008