De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Willem van der Lawick

GeslachtMan
LeeftijdOnbekend
 
Geboren± 1395
Vader Ernst van Lawick
 Geboren ± 1360
 Overleden ± 1416
Broer  Arnt *< 1400
Broer  Gerijt *< 1400
 
RelatieGeen 
Kind Jorden
Notities persoonIn een regest uit 1418 is sprake van "Aernt, Gerijt en Willem van der Lawick, gebroeders".
Ik veronderstel hier dat de Aernt van deze broers Arnt, de zoon van ridder Ernst is. Dit omdat van de andere Arnts uit deze tijd lijsten van broers bekend zijn. Het is echter ook mogelijk dat Gerijt Gerrit van Lawick, de zoon van de in 1445 vermoordde Jorden van Lawick is, broer Aernt een van de andere zonen van die Jorden, en Willem zelf een niet in de zoenbrief van 1452 genoemde zoon van Jorden van Lawick.
De 3 broers zouden ook zonen van Johan van Lawick, de broer van de in 1445 vermoordde Jorden van Lawick kunnen zijn.


De "Belgische" tak van de van Lauwicks zou beginnen met een Willem, mogelijk deze Willem.

Volgens op internet circulerende (speculatieve) stambomen zou de Willem met wie de Belgische tak zou beginnen een zoon zijn van Roelof, zoon van Arnt, zoon van Arnt. Behalve deze speculatieve stambomen heb ik echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat deze Willem de zoon is van een Roelof, die weer de zoon zou zijn van een Arend. Deze stambomen vermelden ook Catharina van Arkel als zijn vrouw en noemen 4 verschillende kinderen. Hiervoor heb ik echter ook geen onafhankelijke aanwijzingen kunnen vinden

Mocht inderdaad een Willem de stamvader zijn van de Belgische tak, dan zou hij bijvoorbeeld ook Willem, de zoon van Arnt en Lijsbet van der Huet kunnen zijn of Willem, de kleinzoon van voornoemde Arnt en Lijsbet.

Van de Willem, stamhouder van de Belgische tak, worden op internet 4 kinderen vermeld:
  • Walbram
  • Nicolaas
  • Jeanne
  • Jan
    Deze Jan wordt genoemd als Schepen van Neuss (Duitsland). Ook zijn zoon Jan zou weer schepen van Neuss zijn geweest.


Eén bron (Bernard Lauwyck) beschrijft Willem als een Nijmeegse ridder. Willem zou in 1472 door Karel de Stoute als gijzelaar vastgehouden zijn omdat Willem Adolf van Egmont, graaf van Gelre steunde.
In 1482 zou Willem verschenen zijn voor het hof van Vlaanderen.
Zijn kinderen zouden iets (droit d’isone?) hebben moeten betalen voor de bezittingen die hij naliet in Bailleul en St Jans Cappel.