De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Jan Jurriens

GeslachtMan
Geboren± 1600 (eigen schatting *) 
 
Huwelijk 31-5-1629 te Blijham
 
metIJde Alberts
 Geboren± 1600
Kind  Jurjen
Notities persoon1 maart 1630. Hermen Jans, de rato caverende voor zijn huisvrouw Greten, verkopen en dragen over aan Jan Jurriens ’nu ter tiet carspelman van Blijhamb’ en zijn huisvrouw Iden (Alberts), een heerd land op Zuiderveen te Pekela,’mit huis vnnd schuire, erdt vnnd nagelvast, mit sijn annexen vnnd thobehoor, mit noch het balckholt, als ock wagen vnnd ein verdige ploigh’ hebbende Roelef Snijer ten noorden en Vrundt Claes te Pekela als naaste grens en strekkende vanaf de Oude Pekela westwaards met nog de overdracht van de landen die Herman en Grete in huur hebben gehad. no.107: 20 november 1631, pag.534. Eppo Mellens en zijn huisvrouw Tijade verkopen en dragen over aan Jan Jurriens, wonende op Zuiderveen te Pekela, en zijn huisvrouw Iden, twee akkers veen te Pekela gelegen, welk veen de hiervoor voorgemelde Eppenen Tijade van hun overleden ouders Sipko Smijt en Fennen, ehelieden, hebben geërfd. Strekkende tot aan de oude Pekel A en hebben de weduwe van Eppo Geerdes ten noorden en de koper zelf ten zuiden als naastgrens. RA V dd4 1632-1639 no.123: 24 mei 1635, pag.263. Tiddo Roeleffs te Pekela, de rato caverende voor zijn huisvrouw Lutgert(Geerdes), versetten en dragen over aan Jan Jurriens en zijn huisvrouw Jide, een kamp land te Pekela, hebbende Roeleff Snijer ten noorden, de Pekel A ten osten, het kerkenland te Winschoten ten zuiden en de weg ten westen als naaste grens. no.124: 25 mei 1635, pag.264. Tiddo Roelefs te Pekela, de rato caverende voor zijn huisvrouw Lutgert(Geerdes), verkopen en dragen over aan Jan Jurriens en zijn huisvrouw Iden, een kamp land te Pekela, hebbende Roelef Jans Snijer ten noorden, de Pekel A ten oosten, het kerkenland ten zuiden en de weg ten westen als naaste grens. RA V dd5 1640-1649 no.152: 23 november 1644, pag.441. Hillebrant Boelens en Lodewich (An)dries, de rato caverende voor hun huisvrouw Freecke en Foske, verkopen en dragen over aan Jan Jurriens, te Zuiderveen, en zijn huisvrouw Iden [Alberts], vier akkers veen te Pekela. no.157: 29 mei 1649, pag. 812. Pieke Gauckes, te Pekela, alsmede Tako Wijbrandts als gewezen principale voormond, en sibbe- en vreemde voogd over de tegenwoordige huisvrouw van Pike, genaamd Ave, verklaren dat Ave aan haar echtgenoot Pieke Gauckes heeft gebracht de somma van 103 daler uit de erfenis van haar vader en moeder, ende daer en boven, wegen haer broeder Jan Jurriens, de somma van vijff en dartig daler en fijn stuiver RAG V dd deel 5 blz. 441: 23-11-1644 Hillebrant Boelens en Lodewich [An]dries, de rato caverende voor hun huisvrouwen Freecke en Foske, verkopen en dragen over aan Jan Jurriens, te Zuiderveen, en zijn huisvrouw Iden [Alberts], vier akkers veen te Pekela.
RA V dd3 1624-1632 no.102Bron: site: www.werelate.org