De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Hadewich van Driel

GeslachtVrouw
 
Geboren± 1440
Vader Jacob van Driel
 Geboren ± 1400
 Overleden ± 1460
 
Huwelijk
 
metArnt van Lawick
 Geboren± 1440
 Overleden> 1507
 
Notities persoonIn de uitheemsle lenen staat Omtrent 7 hoeven lants, gelegen tot Vierlinxbeke, tot Kuyckschen rechte ontfinck

Bartold van Driel ende Arnt van der Lauwick, Hadewichs man, gesinnende beyde beleninge, verschrijft hertog Adolph eenige Kuicksche leenmannen, die voor haren raet seggen, dat den hoff apen wesen solde eenen yegelicken, dat daerom sijn F. G. schuldig were te belenen dengenen, die die beleninge eerst gesocht hed, daerop Bartold voorn., die sulx eerst gesonnen had, beleent wort, a°. 1469.
Arnt van der Lawick oick beleent tot sijner gerechticheit, eodem die.

In 1481 komt dit land toe aan Dirck van Bronchorst. In 1474 wordt deze Dyrck van Bronchorst genoemd samen met Arent van der Laweick en juff. Henric, echtelieden i.v.m. de plaats Mill.

Mill en Vierlinnxbeke liggen niet al te ver van erlkaar vandaan. Vandaar dat ik aanneem dat dezelfde Arnt eerst met Hadewich van Driel en daarna met Henrick van Galen was gehuwd.