De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Daniel Hermannus Andreae

GeslachtMan
Leeftijd73 jaar
 
Geboren16-11-1697teop het eiland Onrust (Pilau Kapal)
Overleden17-7-1771teBlija (Friesland)
naar grafiek voorouders  
Vader Gaius Andreae
 Geboren 17-12-1657
 Overleden 12-10-1736
Moeder Thamara Reneman
 Geboren 16-12-1661
 Overleden 20-12-1737
 
Huwelijk 7-6-1733 te Blija (Friesland)
 
metTaetske Margaretha Beucker
 Geboren21-5-1710
 Overleden22-12-1772
NotitiesDaniel en Taetske hebben tenminste 7 kinderen gekregen waarvan ik hier 4 noem,
  • Henricus Beucker Andreae (1736-1816)
  • Gajus Andreae
  • Julia Andreae (1744-1820)
  • Johannes Petrus Andreae


Op het gezamenlijke graf van Daniel en Taetske en van de ouders van Daniel, Thamara en Gaius staat:
Den 10 octobr 1736 sterff de heer Gajus Andreae medic. doctor & weleer predikant op Batavia in den ouderdom van omtrent 79 jaaren Den 20 december 1737 is overleeden zyne huisvrouw Thamara Reneman zynde byna oud 76 jaaren Den 17 july [1771] is gerust hun eenigste zoon do Daniel Hermanus Andreae gebooren op 't eiland Onrust in Oostindien in den ouderdom van 73 jaaren & 8 maanden zynde groot 50 jaaren predikant te Blia & Hogebeintum geweest Den 22 decembr 1772 is overleeden zyne huisvrouw Taetske Margaretha van Beucker in den ouderdom van 62 jaaren & 8 maanden & leggen alhier begraaven met 7 hunner kinderen

bron: Grafschriften Roorda (via openarch.nl)
Kinderen  Gajus
Johannes Petrus
Notities persoonDaniel was gereformeerd predikant te Blija en Hoogebeintum vanaf 1721.