De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Taetske Margaretha Beucker

GeslachtVrouw
Leeftijd62 jaar
 
Geboren21-5-1710teLeeuwarden
Gedoopt25-5-1710teLeeuwarden
Overleden22-12-1772teLeeuwarden
naar grafiek voorouders  
Vader Hendrik Beucker
 Geboren 23-7-1682
 Overleden 29-11-1717
Moeder Jeltje Pytters Backer
 Geboren 25-9-1688
 Overleden 22-8-1774
 
Huwelijk 7-6-1733 te Blija (Friesland)
 
metDaniel Hermannus Andreae
 Geboren16-11-1697
 Overleden17-7-1771
NotitiesDaniel en Taetske hebben tenminste 7 kinderen gekregen waarvan ik hier 4 noem,
  • Henricus Beucker Andreae (1736-1816)
  • Gajus Andreae
  • Julia Andreae (1744-1820)
  • Johannes Petrus Andreae


Op het gezamenlijke graf van Daniel en Taetske en van de ouders van Daniel, Thamara en Gaius staat:
Den 10 octobr 1736 sterff de heer Gajus Andreae medic. doctor & weleer predikant op Batavia in den ouderdom van omtrent 79 jaaren Den 20 december 1737 is overleeden zyne huisvrouw Thamara Reneman zynde byna oud 76 jaaren Den 17 july [1771] is gerust hun eenigste zoon do Daniel Hermanus Andreae gebooren op 't eiland Onrust in Oostindien in den ouderdom van 73 jaaren & 8 maanden zynde groot 50 jaaren predikant te Blia & Hogebeintum geweest Den 22 decembr 1772 is overleeden zyne huisvrouw Taetske Margaretha van Beucker in den ouderdom van 62 jaaren & 8 maanden & leggen alhier begraaven met 7 hunner kinderen

bron: Grafschriften Roorda (via openarch.nl)
Kinderen  Gajus
Johannes Petrus