De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Gaius Andreae

eiland_onrust_1650.jpg Kaart van het eiland Onrust uit 1650
GeslachtMan
Leeftijd78 jaar
 
Geboren17-12-1657teHitzum
Gedoopt20-12-1657teHitzum
Overleden12-10-1736teBlija (Friesland)
naar grafiek voorouders  
Vader Andries Gatses
 Geboren 1620
 Overleden 24-7-1678
Moeder Rinske Pytters de Wein
 Geboren 1635
 Overleden 18-11-1666
 
Huwelijk 3-1-1686 te Harlingen
 
metThamara Reneman
 Geboren16-12-1661
 Overleden20-12-1737
NotitiesGaius en Thamara hebben voor hun vertrek naar Oost-Indië in Harlingen nog tenminste 2 kinderen gekregen,
  • Daniel (doop 26 juni 1687 in Harlingen)
  • Rinske (doop 23 okt. 1692 in Harlingen
Op het gezamenlijke graf van Thamara en Gaius en hun zoon en schoondochter Daniel en Taetske staat:
Den 10 octobr 1736 sterff de heer Gajus Andreae medic. doctor & weleer predikant op Batavia in den ouderdom van omtrent 79 jaaren Den 20 december 1737 is overleeden zyne huisvrouw Thamara Reneman zynde byna oud 76 jaaren Den 17 july [1771] is gerust hun eenigste zoon do Daniel Hermanus Andreae gebooren op 't eiland Onrust in Oostindien in den ouderdom van 73 jaaren & 8 maanden zynde groot 50 jaaren predikant te Blia & Hogebeintum geweest Den 22 decembr 1772 is overleeden zyne huisvrouw Taetske Margaretha van Beucker in den ouderdom van 62 jaaren & 8 maanden & leggen alhier begraaven met 7 hunner kinderen

bron: Grafschriften Roorda (via openarch.nl)
Kind  Daniel Hermannus
Notities persoonHij heeft gestudeerd in Franeker, en is daar in 1682 als medisch doctor afgestudeerd.

Na zijn studie was Gaius was geneesheer in Makkum. In 1685 werd hij, kort na zijn huwelijk, burger van Harlingen. Hij ging theologie studeren wen werd kand. theol. classis.

In april 1694 werd hij bevestigd tot predikant en op 16 juli 1694 vertrok Gajus met zijn vrouw vanuit Vlissingen naar Oost-Indië. Van 1695-1704 was hij gerefomeerd predikant in Oost-Indië.
Hij moet daarbij onder andere predikant op het eiland Onrust zijn geweest, want daar is in 1697 zijn zoon Daniel geboren. Dit eiland, nu Pulau Kapul genaamd, ligt in de Javazee voor de kust van Batavia/Jakarta. Eind 17de eeuw had de VOC daar een stadje gevestigd met woningen, pakhuizen, scheepstimmerwerven en het tuighuis, waar VOC-schepen werden hersteld en soms ook nieuw gebouwd. Het VOC-personeel zat er feitelijk gevangen; het mocht maar twee keer per jaar van het eiland af.
In 1699 reist hij daar naar de westkust van Sumatra om de overledenen van het schip (fluit) Emmenes de heilige sacramenten te bedienen. In 1702 is hij predikant te Timor.

Na zijn terugkeer praktiseerde hij weer als geneesheer, ondermeer in Harlingen (1704), in Ried (1709) en in Blija (1708).

bron: wikipedia en genealogieonline: o.a. familie Hengeveld.