De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Tjepke Gratama

GeslachtMan
Leeftijd± 47 jaar
 
Geboren1724teGrettingaburen
Overleden± 1771teHarlingen
naar grafiek voorouders  
Vader Seerp Tjepkes Gratama
 Geboren 1695
 Overleden 1-1-1725
Moeder Aukje Siemens Redsma
 Geboren ± 1700
 Overleden ?-8-1729
 
Huwelijk 28-8-1746 te Harlingen
 
metRinske Jans Doncker
 Geboren1729
 Overleden25-2-1773
NotitiesTjepke en Rinske hebben samen tenminste 5 kinderen gekregen,
  • Aukje (Aurelia) (1752-1818)
  • Catherina
  • Seerp (1757-1837)
  • Jan Tjepkes (1760-1810). Op haar graf staat:
    Den 20 junij 1775 is in den heere ontslapen Jan Westra in leven borger hopman en coopman als mede procureur te Harlingen oud 37 jaar 4 maanden en 10 dagen en leit alhier begraven 1791 den 17 october overleed binnen Harlingen in den ouderdom van 28 jaaren 2 maanden en 9 dagen vrouwe Trijntje Westra huisvrouw van den koopman en burger bevelhebber Tjepke Gratama en is met haar kind Jan Gratama die op den 22 maij 1787 tien weeken oud zijnde gestorven was alhier begraven
  • Tjepke (1764-1844), gehuwd met Trijntje Jans Westra (8-8-1763 - 17-10-1791). Op haar graf staat:
    Den 20 junij 1775 is in den heere ontslapen Jan Westra in leven borger hopman en coopman als mede procureur te Harlingen oud 37 jaar 4 maanden en 10 dagen en leit alhier begraven 1791 den 17 october overleed binnen Harlingen in den ouderdom van 28 jaaren 2 maanden en 9 dagen vrouwe Trijntje Westra huisvrouw van den koopman en burger bevelhebber Tjepke Gratama en is met haar kind Jan Gratama die op den 22 maij 1787 tien weeken oud zijnde gestorven was alhier begraven
Kind  Catharina
Notities persoonTjepke was koopman en meester tichelaar1 te Grettingaburen. Hij was eigenaar van een stemdragende sathe2 te Midlum, later Gratama Sathe genaamd.
Hij is overleden tussen 11 februari 1771 en 8 december 1772.

1: dakpannen bakker en/of steenbakker.
2: stuk bewoond land, vaak met een boerderij.