De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Rinske Jans Doncker

GeslachtVrouw
Leeftijd43 of 44 jaar
 
Geboren1729teHarlingen
Gedoopt4-9-1729
Overleden25-2-1773teHarlingen
naar grafiek voorouders  
Vader Jan Pieters Doncker
 Geboren 1698
 Overleden 1745
Moeder Catharina/Trijntje Haaselaer
 Geboren 25-9-1708
 Overleden 1764
 
Huwelijk 28-8-1746 te Harlingen
 
metTjepke Gratama
 Geboren1724
 Overleden± 1771
NotitiesTjepke en Rinske hebben samen tenminste 5 kinderen gekregen,
  • Aukje (Aurelia) (1752-1818)
  • Catherina
  • Seerp (1757-1837)
  • Jan Tjepkes (1760-1810). Op haar graf staat:
    Den 20 junij 1775 is in den heere ontslapen Jan Westra in leven borger hopman en coopman als mede procureur te Harlingen oud 37 jaar 4 maanden en 10 dagen en leit alhier begraven 1791 den 17 october overleed binnen Harlingen in den ouderdom van 28 jaaren 2 maanden en 9 dagen vrouwe Trijntje Westra huisvrouw van den koopman en burger bevelhebber Tjepke Gratama en is met haar kind Jan Gratama die op den 22 maij 1787 tien weeken oud zijnde gestorven was alhier begraven
  • Tjepke (1764-1844), gehuwd met Trijntje Jans Westra (8-8-1763 - 17-10-1791). Op haar graf staat:
    Den 20 junij 1775 is in den heere ontslapen Jan Westra in leven borger hopman en coopman als mede procureur te Harlingen oud 37 jaar 4 maanden en 10 dagen en leit alhier begraven 1791 den 17 october overleed binnen Harlingen in den ouderdom van 28 jaaren 2 maanden en 9 dagen vrouwe Trijntje Westra huisvrouw van den koopman en burger bevelhebber Tjepke Gratama en is met haar kind Jan Gratama die op den 22 maij 1787 tien weeken oud zijnde gestorven was alhier begraven
Kind  Catharina
Notities persoonRinske was voogdes van het weeshuis in Harlingen.