De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Laas Aucke Haaselaer

GeslachtMan
Leeftijd± 68 jaar (Gebaseerd op begraafdatum)
 
Geboren± 1660
Begraven29-4-1728teHarlingen
naar grafiek voorouders  
Vader Aucke Jans Haaselaer
 
 Overleden 1667
 
Huwelijk 1693
 
metClaeske Arjens
 Geboren± 1660
 Overleden< 1708
NotitiesLaas en Claeske hebben samen tenminste 3 of 4 kinderen gekregen,
  • Vettie/Fettie (doop 27-9-1693, Harlingen), doet belijdenis op 2 aug. 1714 , dan jongedochter, wonend in de Voorstraat te Harlingen
  • Arrien en Tedske, tweeling (doop 23-2-1696, Harlingen)
  • (mogelijk) Claeske, doet belijdenis op 6 feb. 1716, dan jongedochter, wonend in de Voorstraat te Harlingen
 
Huwelijk 4-9-1707 te Makkum
 
metIda van Quicklenburg
 Geboren10-11-1675
 Overleden28-5-1737
NotitiesLaas en Ida hebben samen tenminste 2 kinderen gekregen,
  • Tryntje
  • Aucke (doop 11-11-1710 in Harlingen), gehuwd met Maria Albertina Ravenstein, tenminste 6 kinderen: Ida (1743), Laas (1745), Catrina (1747), Alexander (1751), Johannes (1755), Albertina (1760). Hij woonde in Groningen, o.a. aan Nieuwe Boteringestraat, Nieuwe Ebbingestraat, Herestraat, Rozenstraat, Nieuwe Kerkhof
Kind  Catharina/Trijntje
Notities persoonLaas wordt ettelijke keren genoemd i.v.m. het pand Voorstraat 28 in Harlingen. Hij wordt hierbij burgemeester genoemd (1709, 1716, 1718, 1719, 1726). In stemkohiers uit 1628 wordt "Burgemeester Laas Haselaar weduwe" vermeld. Laas is dus overleden tussen 1726 en 1728. In 1728 is "Br? Haselaer" in Harlingen begraven. Dit is dus vermoedelijk "burgemeester Haselaer", dwz Laas.

In 1863, als hij belijdenis doet (overigens de enige verwijzing waarbij zijn patroniem, Aukes, wordt genoemd) woont hij ook an aan de Voorstraat "in ’t Poortje". Hij is dan chirurgijn.

In begin 1693 trouwt hij met Claeske Arjens, evenals hij wonend in Harlingen. Van hun samen zijn kinderen tenminste 3 gedoopt in Harlingen, Vettie (27 sept 1693), Arrien en Tedske (23 feb. 1696). Bij de doop van deze 3 kinderen is Laas meester chirurgijn.
In 1708 en 1710 zijn kinderen van hem en Jda van Quiklenbor gedoopt, Tryntie (25 sept 1708) en Aucke (11 nov. 1710). Laas is dan burgemeester.

Mogelijk heeft Laas nog een zuster, Jetske, die evenals Laas aan de Voorstraat woont en in 1670 (13 jaar voor Laas) als jonge dochter belijdenis doet. En mogelijk ook een broer Johannes die in 1690 in Leeuwarden trouwt met Hiltie van Gelder en evenals Laas chirurgijn is (en ook burger-vaandrig).

In 1738 wordt het huis van Ida en Laas, Voorstraat 28 in Harlingen, verkocht. Dit huis is dan voor 1/3 van Catarina Haselaar, gehuwd met de vroedsman Jan Donker, voor 1/3 van Auke Haselaar, en voor 1/3 van Johannis van Wetzen, secretaris van de "Vijf Deelen Zeedijken", de kleinzoon van Ida uit haar eerste huwelijk met Michiel Wetsens.