De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Jacoba Langerak

GeslachtVrouw
Leeftijd± 61 jaar
 
Geboren± 1680
Overleden1741
Begraven20-1-1741teAmsterdam
 
Huwelijk 1709
 
metJan de Jonge Mor
 Geboren± 1675
 Overleden< 1724
NotitiesJan en Jacoba hebben samen tenminste 2 zonen gekregen, die op 28 juni 1730, wanneer Jacoba haar testament opmaakt, nog minderjarig zijn.
Deze twee kinderen zijn
  • Gideon (geboren ca. 1717, overleden 1789). Hij maakt op 12 oktober 1748 zijn testament op. Daarin laat hij legaten na aan zij halfbroer Frederik, predikant te Sybekarspel en de kinderen van zijn halfzusters Aletta (Aaltje) en Johanna Jacoba. Zijn broer Jan is erfgenaam. Gideon trouwt in 1755 (ondertrouw 30 juni) met Johanna Bongaard, de weduwe van zijn voormalige huisbaas, Gerrit Brons, die de herberg "de Graaf van Holland" had op de Kalverstraat.
    Gideon heeft geen kinderen gekregen. Bij zijn overlijden wordt zijn erfenis verdeelt over (de naaten) van zijn broer en halfbroer en -zusters, waarschijnlijk conform zijn testament uit 1748. De totale erfenis bedroeg bijna 250.000 gulden. De kleinzoon van zijn halfzuster Johanna, Francois Henricus Bekius, erft 34.000 gulden.
  • Jan Langerak Mor, geboren ca. 1717. Hij is in 1746 (ondertrouw 12 augustus) te Amsterdam getrouwd met Anna Elisabeth Ravekes (geboren ca. 1725, dochter van Willem Ravekes). Jan wordt genoemd in testament van zijn broer Gideon.
 
Notities persoonJacoba heeft een broer Jan. Jan heeft geassisteerd bij haar huwelijk, omdat haar beide ouders toen al waren overleden. Daarnaast heeft zij ook een broer Gideon, die een paar maanden na haar in 1709 (ondertrouw 13 december) is getrouwd met Anna Servaas. Gideon is gedoopt op 18 mei 1678.
De ouders van Jacoba zijn Jan Jansz Langerak en Annetje Gidions.

Broer Jan is in 1730, als zij haar testament opmaakt, al overleden. In een eerder testament van Jacoba was hij executeur.
Jacoba maakt op 27 december 1736 opnieuw een testament.