De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Sierck Broers

GeslachtMan
Geboren± 1560 (eigen schatting) 
 
Huwelijk
 
metPytke Pyttersdr.
 Geboren± 1560
Kind  Fokel Siercx
 
Notities persoonSierck was boer in Warga. Hij is als zodanig vermeld in 1588 en 1599. In 1588 is zijn schoonvarder, Pytter Harmens, reeds gestorven . Deze was eigenaar van de "Klein Hellinga" in Warga. Het ligt voor de hand dat deze boerderij via Sierck en Pytke in bezit van zijn dochter Fokel en schoonzoon Douwe Aelses is gekomen.

bron: Nieuwland, 1987