De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Luytjen Hedsers

GeslachtMan
Geboren± 1610 (eigen schatting) 
Overleden> 1667
 
Huwelijk
 
metEelck Nuttes
 Geboren± 1610
 Overleden< 1657
 
NotitiesLuytjen en Eelck hadden naast hun dochter Jancke nog tenminste één andere dochter, Tietie Luytiensdr. Deze was gehuwd met Jelmer Faber. Beide waren in 1679 reeds overleden. Hun weeskind wordt vertegenwoordigd door Minne Hedsers bij de verkoop van een goed in Feenhuysen onder Garijp.
Kind  Jancke Luytjes
 
Notities persoonLuytjen was boer in Fenhuzen bij Garijp. Hij bezat daar de goederen nr 41 en 50.

In 1661 treedt hij op als een van de "soenluyden" bij een conflict bij een verkoop en verdeling van goederen.

Hij is vermoedelijk gestorven voor 1679 wanneer niet hij, maar Minne Hedsers (zijn broer?) optreedt als curator voor zijn kleinkind.

bron: Nieuwland, 1987; openarch.nl