De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Merkje Merks

GeslachtVrouw
Geboren± 1680 (eigen schatting) 
 
Huwelijk
 
metYnse Luxwolda
 Geboren± 1680
NotitiesYnse en Merkje hebben tenminste 3 kinderen gekregen,
 • Marcus (doop 25-11-1708 te Wirdum, ovl. 1757), gehuwd (1) op 17 februari 1737 te Wirdum met Ytje Jans Bottinga (afkomstig uit Idaard, zij is de zuster van de echtgenoot van Marcus zuster Jetske) en (2) op 30 november 1749 te Oldeboorn met Jancke Ecoma (wonend te Oldeboorn).
  Uit zijn tweede huwelijk heeft hij tenminste 1 kind gekregen,
  • Jan (doop 30-3-1738 te Wirdum, dan al overleden)

  Uit zijn tweede huwelijk heeft hij tenminste 5 kinderen gekregen, alle gedoopt in Oldeboorn,
  • Merkjen (doop 31-1-1751 - ovl. 9-4-1801), gehuwd met Douwe Hendriks Langhout, de broer van de man van haar zuster Dirkjen. Douwe is voor 3 mei 1785 overleden. Merkjen en Douwe hebben tenminste 1 kind gekregen, Aaltje, geboren op 18 oktober 1773 te Oldeboorn.
  • Dirkjen (doop 15-10-1752 - ovl. voor 21-10-1753)
  • Dirkjen (doop 21-10-1753), gehuwd op 6 augustus 1775 te Oldeboorn met Ynze Hendriks Langhout, de broer van de man van haar zuster Merkjen.
  • Ael (doop 23-11-1775)
  • Marcus (doop 17-7-1757)

  Bij zijn eerste huwelijk is Marcus schoolmeester en organist (in Wirdum), bij zijn tweede huwelijk is hij bijzitter van Utingeradeel. Later is hij ook mederechter.
 • Jetske
 • Wapke/Waabke. Zij doet gelijk met Marcus belijdenis in Leeuwarderadeel, en woont evenals Marcus in Utingeradeel/Oldeboorn. In 1754, een aantal jaar na de dood van Marcus wordt zij weer ingeschreven in Leeuwarderadeel. Er is nog een andere Wabke Luxwolda, maar dat is een dochter van Wisse. Die andere Wapke woonde in Witmarsum en is op 5 februari 1747 te Wonseradeel gehuwd met Arnoldus Saakes.
Kind  Jetske
Notities persoonOp 29 juli 1703 worden Merkje en haar man Ynse ingeschreven in Leeuwarderadeel.