De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Pieter Koumans Smeding

GeslachtMan
Leeftijd62 jaar
 
Geboren15-11-1791teLeeuwarden
Gedoopt14-12-1791teLeeuwarden in de Grote Kerk
Overleden6-3-1854teLeeuwarden
naar grafiek voorouders  
Vader Harmanus (Ritskes) Smeding
 Gedoopt 5-1-1756
 Overleden 7-1-1844
Moeder Gerrijtie Koumans
 Gedoopt 17-3-1748
 Overleden 6-1-1801
 
Huwelijk 25-11-1812 te Leeuwarden
 
metJohanna Coulon Vitringa
 Geboren6-3-1793
 Overleden12-3-1857
NotitiesPieter en Johanna hebben 9 kinderen gekregen, alle geboren in Leeuwarden,
 • Gerrittje Koumans Smeding (24 sept. 1813 - 9 aug. 1852, Leeuwarden), gehuwd op 28 december 1833 te Leeuwarden met Heinrich Gustav Knorre (12 apr 1798 te Hamburg - 7 juli 1869 te Leeuwarden). Heinrich was zeehandelaar te Harlingen en later te Leeuwarden.
  Vanaf 1857 is Heinrich ook uitgever van de Leeuwarder Courant.
  Hun dochter Johanna Petronella Knorre trouwde met Willem Sprenger, en deze Willem Sprenger is op 1 januari 1863 deelgenoot in en mededirecteur van de Leeuwarder Courant geworden.
 • Een dode zoon (1815)
 • Tettje Koumans Smeding (4 sept. 1816 - 10 sept. 1841, Amsterdam), gehuwd op 27 augustus 1845 te Leeuwarden met Jean Frederic Augier (1809 - 1889)
 • Hermannus Koumans Smeding (14 aug. 1817 - 8 juli 1841, Leeuwarden), ongehuwd
 • Antonia Alletta Geertruida Smeding (28 aug. 1820 - 30 mei 1821).
 • Antonia Alletta Geertruida Koumans Smeding (6 aug. 1822 - 19 juni 1879, Oisterwijk), gehuwd op 8 augustus 1844 te Leeuwarden met Dr. Petrus Henricus Jacobus Wellenbergh (1814 - 1875), hoogleraar Buitengewoon hoogleraar Leefregelkunde, algemeene ziektekunde, exterieur en gerechtelijke veeartsenijkunde in Utrecht vanaf 1841. Zij hadden 3 zonen, waarvan 2 kinderloos zijn gestorven.
 • Helena Aletta Koumans Smeding
 • Julia Vitringa Smeding (3 mrt 1828 - 18 nov. 1832)
 • Jetske Aemilia Koumans Smeding (5 jan. 1832 - 22 sept 1899, Den Haag), gehuwd op 21 mei 1851 te Leeuwarden met Ds Willem Jan Otto Sluiter (1832 - 1904), predikant in Zalk, Wijhe en Dordrecht.


NB: De eerste Antonia Aletta Geertruida en Julia Vitringa hadden niet als achternaam de combinatie Koumans Smeding, omdat zij al overleden waren voordat deze combinatie werd erkend.
Kind  Helena Aletta
Notities persoonBij zijn geboorte had Pieter als achternaam Smeding en als voornaam Pieter Koumans. Op 21 juni 1836 kreeg Pieter bij koninklijk besluit toestemming de achternaam Koumans Smeding te voeren, en werd zijn voornaam gereduceerd tot Pieter. Ook zijn kinderen hebben vanaf dan de achternaam Koumans Smeding.

Pieter was koopman in Leeuwarden. Hij had een rederij en tevens een kassiers en effectenfirma, als geheel genaamd de firma P. Koumans Smeding. Ook de Leeuwarden Courant (zie hieronder) werd door hem onder diezelfde firmanaam geschaard. In 1848 heeft hij ook uitgebreidde heidevelden (300 bunders) gekocht in Oost-Stellinjgwerf en Schoterland om deze te gaan ontginnen.

Pieter was van juli 1833 tot mei 1851 lid van de Provinciale Staten van Friesland namens de stad Leeuwarden. Van 16 januari 1845 tot 27 september 1850 was hij ook gedeputeerde van Friesland.

Pieters oom, Doeke Smeding, was uitgever van de Leeuwarder Courant, opgericht in 1752 door Abraham Ferwerda, de schoonvader van Doeke uit zijn eerste huwelijk. Nadat Doeke Smeding in 1814 was overleden heeft zijn weduwe, Grietje Rinsma, het bedrijf een paar jaar geleid. Zij had daarbij Pieter in het bedrijf gehaald. Grietje had onenigheid met de andere erfgenamen van Abraham Ferwerda. Op 1 januari 1818 deed zij haar aandeel in het bedrijf over aan haar neef Pieter Koumans Smeding. Deze heeft de Leeuwarder Courant geleid tot zijn dood in 1854. Tot de dood van Pieters vrouw, Johanna Vitringa, is de krant uitgegeven onder de naam "Wed. Koumans Smeding". Na haar dood werd Heinrich Gustav Knorre, echtgenoot van de oudste dochter van Pieter en Johanna, uitgever van de Leeuwarder Courant, dan onder de bedrijfsnaam "Erven Koumans Smeding". Heinrich is daarbij opgevolgd door zijn schoonzoon Willem Sprenger. Voor Pieter Koumans Smeding en zijn opvolgers als uitgever van de Leeuwarder Courant, Heinrich Gustav Knorre en Willem Sprenger, was de krant echter een bijzaak bij hun bedrijven in zeehandel en hun kassierskantoor. In 1894 wordt Willem Sprenger opgevolgd door zijn zoon Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger, ’Gustaaf’. Deze bemoeide zich wel actief met de krant, en wordt beschreven als een echte ’courantier’. De bedrijfsnaam van de krant wordt in 1911 gewijzigd in "N.V. Leeuwarder Courant".