De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Gerryt Koumans

GeslachtMan
Leeftijd> 44 jaar
 
Geboren25-7-1669teLeeuwarden
Overleden> 1713
naar grafiek voorouders  
Vader Lambertus Gijsbarti Koumans
 Geboren ± 1640
 Overleden ± 1673
Moeder Geertie Gerrits Sweerts
 Geboren ± 1640
 Overleden > 1712
 
Huwelijk 19-1-1696 te Leeuwarden
 
metYtie Verhoeck
 Geboren± 1670
 Overleden< 1698
NotitiesGerryt en Ytie hebben samen tenminste 1 kind gekregen,
 • Geertie (doop 18 dec. 1696 te Leeuwarden). Vermoedelijk is zij na de vroegtijdige dood van haar moeder na haar hernoemd en is zij de Ytje Koumans die op 14 maart 1728 te Leeuwarden is getrouwd met Leopoldus Dubois, de broer van de man van haar halfzuster Catharina. Leopoldus woonde ten tijde van hun huwelijk in Stavoren, in welke plaats zij tenminste 4 kinderen hebben gekregen. Leopoldus was daar ontvanger, convooimeester en in 1744 en 1749 ook burgemeester. In 1752 keert Ytie terug naar Leeuwarden. Leopoldus wordt hier niet bij vermeld, dus is dan vermoedelijk al overleden.
 
Huwelijk 5-5-1698 te Leeuwarden
 
metDirckje Horatius
 Geboren± 1680
 Begraven19-3-1723
NotitiesGerryt en Dirckje hebben 5 kinderen gekregen,
 • Gertie (29 jan. 1699 in Leeuwarden). Op 2 juli 1731 is een dochter van de heer Coumans in Leeuwarden begraven. Waarschijnlijk is dat Gertie.
 • Pieter
 • Lambertus (2 okt. 1704).
  Over Lambertus doop en geboortedatum bestaat onduidelijkheid. In het doopregister van de Hervormde Kerk in Dokkum staat als zijn doopdatum 24 september 1704. In Memorij boeck van de vrouwens 1693 – 1745. Dagboek van Catharina Geertruida Schraders schrijft vroedvrouw Schrader "1704 den 2 ocktober ben ick bij Gerit Coumans boekverkoper sijn wiff derckie een son". Deze data kunnen niet beide kloppen, want dan zou Lambertus gedoopt zijn voor zijn geboorte. Mogelijk hanteerde de Hervormde Kerk in Dokkum nog de Juliaanse kalender. In dat geval zou zijn Gregoriaanse doopdatum 4 oktober 1704 zijn.
  Op 28 augustus 1730 is een zoon van Gerryt Coumans in Leeuwarden begraven. Waarschijnlijk is dat Lambertus.
 • Katarina (doop 27 nov. 1707 in Leeuwarden - >1749), op 18 januari 1739 te Leeuwarden gehuwd met Hendrik Casimier Dubois. Hendrik Casimier is de broer van de man van Katarina's halfzuster Ytje (gedoopt als Geertie). Hendrik Casimier was stadsbode van Leeuwarden. Zij hebben tenminste 3 kinderen gekregen.
  Zij hebben enige tijd in Steenbergen gewoond, want op 27 januari 1740 staan zij vermeld in Leeuwarden als "inkomend van Steenbergen". Hun oudste zoon, Johannes, is een paar maanden daarvoor, op 25 oktober 1739, in Leeuwarden gedoopt.
  Bij de quotisatie in 1749 is Catharina weduwe en woont bij haar zuster Johanna en zwager Samuel Tresling in Leeuwarden.
 • Johanna (2 feb 1711 te Dokkum - 1787).
  In het dagboek van vroedvrouw Schrader staat in 1711: "den 2 feberwarij op lichtmis bij de gemensman Coumans boekverkoper sijn wiff derckie een doch:". Johanna is op 1 juli 1736 gehuwd met Samuel Tresling (doop 19 april 1704 - ca. 1784), organist in de Westerkerk. Zij krijgen tenminste 6 kinderen. Vanaf 1770 gaan Samuel en Johanna frequent verhuizen. (naar: Ee (1771), Anjum (1772), Nes (1776), Oen/Giekerk (1778), Drogeham (1782), Oudkerk (1784). Samuel is dan o.a. "chercher" en opzichter.


NB: data voor 31 december 1700 zijn in de Juliaanse kalender, Daarna is in Friesland de Gregoriaanse kalender ingevoerd.
Kind  Pieter
Notities persoonGerrit is meester boekdrukker. Hij werd op 10 maart 1713 stadsdrukker van Leeuwarden, in opvolging van zijn moeder, de weduwe van Johannes de Ruyter.
Hij was gevestigd in de Peperstraat (nu nr. 9), waar hij de boekdrukzaak van zijn moeder voortzette.
Hij is ook vroedsman van Leeuwarden geweest (in 1707 en 1711 als zodanig vermeld).