De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Dirckje Horatius

GeslachtVrouw
Geboren± 1680 (eigen schatting) 
Begraven19-3-1723
 
Huwelijk 5-5-1698 te Leeuwarden
 
metGerryt Koumans
 Geboren25-7-1669
 Overleden> 1713
NotitiesGerryt en Dirckje hebben 5 kinderen gekregen,
 • Gertie (29 jan. 1699 in Leeuwarden). Op 2 juli 1731 is een dochter van de heer Coumans in Leeuwarden begraven. Waarschijnlijk is dat Gertie.
 • Pieter
 • Lambertus (2 okt. 1704).
  Over Lambertus doop en geboortedatum bestaat onduidelijkheid. In het doopregister van de Hervormde Kerk in Dokkum staat als zijn doopdatum 24 september 1704. In Memorij boeck van de vrouwens 1693 – 1745. Dagboek van Catharina Geertruida Schraders schrijft vroedvrouw Schrader "1704 den 2 ocktober ben ick bij Gerit Coumans boekverkoper sijn wiff derckie een son". Deze data kunnen niet beide kloppen, want dan zou Lambertus gedoopt zijn voor zijn geboorte. Mogelijk hanteerde de Hervormde Kerk in Dokkum nog de Juliaanse kalender. In dat geval zou zijn Gregoriaanse doopdatum 4 oktober 1704 zijn.
  Op 28 augustus 1730 is een zoon van Gerryt Coumans in Leeuwarden begraven. Waarschijnlijk is dat Lambertus.
 • Katarina (doop 27 nov. 1707 in Leeuwarden - >1749), op 18 januari 1739 te Leeuwarden gehuwd met Hendrik Casimier Dubois. Hendrik Casimier is de broer van de man van Katarina's halfzuster Ytje (gedoopt als Geertie). Hendrik Casimier was stadsbode van Leeuwarden. Zij hebben tenminste 3 kinderen gekregen.
  Zij hebben enige tijd in Steenbergen gewoond, want op 27 januari 1740 staan zij vermeld in Leeuwarden als "inkomend van Steenbergen". Hun oudste zoon, Johannes, is een paar maanden daarvoor, op 25 oktober 1739, in Leeuwarden gedoopt.
  Bij de quotisatie in 1749 is Catharina weduwe en woont bij haar zuster Johanna en zwager Samuel Tresling in Leeuwarden.
 • Johanna (2 feb 1711 te Dokkum - 1787).
  In het dagboek van vroedvrouw Schrader staat in 1711: "den 2 feberwarij op lichtmis bij de gemensman Coumans boekverkoper sijn wiff derckie een doch:". Johanna is op 1 juli 1736 gehuwd met Samuel Tresling (doop 19 april 1704 - ca. 1784), organist in de Westerkerk. Zij krijgen tenminste 6 kinderen. Vanaf 1770 gaan Samuel en Johanna frequent verhuizen. (naar: Ee (1771), Anjum (1772), Nes (1776), Oen/Giekerk (1778), Drogeham (1782), Oudkerk (1784). Samuel is dan o.a. "chercher" en opzichter.


NB: data voor 31 december 1700 zijn in de Juliaanse kalender, Daarna is in Friesland de Gregoriaanse kalender ingevoerd.
Kind  Pieter
Notities persoonDirckje woonde ten tijde van haar huwelijk in Sneek.