De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Ytie Verhoeck

GeslachtVrouw
Geboren± 1670 (eigen schatting) 
Overleden< 1698
 
Huwelijk 19-1-1696 te Leeuwarden
 
metGerryt Koumans
 Geboren25-7-1669
 Overleden> 1713
NotitiesGerryt en Ytie hebben samen tenminste 1 kind gekregen,
  • Geertie (doop 18 dec. 1696 te Leeuwarden). Vermoedelijk is zij na de vroegtijdige dood van haar moeder na haar hernoemd en is zij de Ytje Koumans die op 14 maart 1728 te Leeuwarden is getrouwd met Leopoldus Dubois, de broer van de man van haar halfzuster Catharina. Leopoldus woonde ten tijde van hun huwelijk in Stavoren, in welke plaats zij tenminste 4 kinderen hebben gekregen. Leopoldus was daar ontvanger, convooimeester en in 1744 en 1749 ook burgemeester. In 1752 keert Ytie terug naar Leeuwarden. Leopoldus wordt hier niet bij vermeld, dus is dan vermoedelijk al overleden.
 
Notities persoonYtie had een broer, Emilius Verhoek, die voor januari 1700 gestorven is. Gerrit is op 3 maart 1711 curator voor de twee minderjarige weeskinderen van Emilius, Pyter Emilius (doop 17 maart 1695 te Dokkum) en Johannes Emilius (doop 7 feb. 1697 te Dokkum). De twee andere kinderen van Emilius, Arien Emilius en Emmetje Emilius (doop 26 juni 1698 te Dokkum) worden dan niet meer genoemd.
Emilius was op 16 februari 1691 te Dokkum gehuwd met Riemktien Jorijts Rongsma. Emilius was chirurgijn.