De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Ritse Doekes Smeding

GeslachtMan
Leeftijd60 jaar (Gebaseerd op doopdatum/begraafdatum)
 
Gedoopt3-1-1720teLeeuwarden
Begraven13-9-1780teop het Oldehove Kerkhof Leeuwarden
naar grafiek voorouders  
Vader Doeke Ritskes Smeding
 Gedoopt 10-8-1681
  Begraven 18-5-1740
Moeder Jancke Jans Boomsma
 Geboren ± 1690
 Overleden 2-5-1765
 
Huwelijk 2-6-1743 te Leeuwarden
 
metYbeltje Borgrink
 Gedoopt5-7-1716
 Overleden12-10-1800
NotitiesRitse en Ybeltje hebben tenminste 8 kinderen gekregen, alle gedoopt in Leeuwarden,
  • Janke Smeding (doop 13 maart 1744 - 1793), ongehuwd
  • Atje Smeding (doop 10 dec. 1745 - 1808), ongehuwd
  • Doeke Smeding (doop 18 okt. 1747 - 1749)
  • Doeke Smeding (doop 6 jan. 1751, reeds overleden bij doop)
  • Doeke Smeding (doop 3 maart 1753 - 1 april 1793), gehuwd (1) op 5 oktober 1783 te Leeuwarden met zijn nicht Margaretha Ferwerda en (2) op 20 september 1809 met Grietje Rinsma.
    Doeke trouwde in 1783 kort na de dood van zijn oom en schoonvader. Deze had de Leeuwarder Courant opgericht. Hij heeft deze uitgeverij voortgezet, eerst met zijn twee zwagers, en later alleen.
  • Harmanus Smeding
  • Anna Smeding (doop 24 okt 1579 - begraven 29 nov. 1759), tweeling met Hendrina
  • Hendrina Smeding (doop 24 okt 1579 - begraven 29 nov. 1759), tweeling met Anna
Kind  Harmanus (Ritskes)
Notities persoonRitse was een koopman, die, volgens het quotisatiekohier "rijkelijk zijn kost kan winnen". Hij was ook voogd van de Stads Armen Kamer en is diaken en ouderling geweest.

bron: allefriezen.nl; Menalda (1975); Broersma (2002).