De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Harmanus Borgrink

GeslachtMan
 
Geboren± 1680
 
Huwelijk 4-8-1701 te Leeuwarden
 
metAaltje Hania
 Geboren± 1680
NotitiesHarmanus en Aaltje hebben tenminste 4 kinderen gekregen, allen gedoopt in Leeuwarden,
 • Jan (doop 18 juli 1708), gehuwd met Geertruid Elysabeth Keyert. Zij hebben tenminste 4 kinderen gekregen,
  • Atje (doop 2 juni 1734)
  • Harmanus (doop 21 feb. 1738)
  • Frans (doop 4 dec. 1740)
  • Elysabeth (doop 17 nov. 1741)
 • Fedde (doop 6 april 1710)
 • Fedde (doop 13 juli 1712)
 • Machteltje (doop 16 feb. 1714 - begraven 3 sept. 1781 te Leeuwarden), gehuwd op 5 juni 1740 te Leeuwarden met Abraham Ferwerda (doop 5 feb. 1716 te Leeuwarden - begraven 30 juli 1783 te Leeuwarden). Abraham was de zoon van Rinse Abrahams Ferwerda (ca. 1679- 22 juli 1717) en Maria Schroot (begraven 3 sept. 1781), gehuwd op 21 juli 1709. Machteltje en Abraham hebben 6 kinderen gekregen, allen gedoopt in Leeuwarden,
  • Maria (doop 11 juli 1742 - begraven 5 april 1781), gehuwd op 25 mei 1760 te Leeuwarden met Gerryt Tresling (doop 13 maart 1739 - 1787). Zij hebben tenminste 5 kinderen gekregen.
   Gerryt was bij zijn huwelijk boekverkoper. Hij is de zoon van Samuel Tresling en Johanna Koumans, de dochter van de meester boekdrukker Gerryt Koumans en diens vrouw Dirckje Horatius. Zijn oom, Pieter Koumans, was stadsdrukker van Leeuwarden.
   Gerryt hertrouwt na Maria's dood op 24 maart 1782 met Klaaske Ferwerda.
  • Rinse (doop 26 feb. 1744 - < 9 jul. 1754)
  • Aetie (doop 5 mei 1745 - < 9 jul. 1754)
  • Doetie (doop 19 mei 1747 - begraven 10 april 1792), gehuwd op 4 maart 1770 te Leeuwarden met Abel Siccama. Zij hebben tenminste 5 kinderen gekregen.
   Bij zijn huwelijk was Abel advocaat en rentmeester. Later heeft hij zich ook bezig gehouden met de door zijn vrouw geërfde uitgeverij van zijn schoonvader.
  • Margrieta (doop 22 sept. 1751 - begraven 19 april 1787), gehuwd op 5 oktober 1783 te Leeuwarden met haar neef Doeke Smeding, de zoon van Ritse Doeke Smeding en Ybeltje Borgrink. Zij wordt later Margaretha genoemd.
  • Aatie (doop 16 april 1756 - begraven 14 mei 1757)
  Abraham Ferwerda was boekdrukker en uitgever. Hij heeft op 29 juli 1752 de Leeuwarder Courant opgericht, die aanvankelijk "Leeuwarder Saterdagse Courant" heette. Zijn nalatenschap, waaronder de Leeuwarder Courant, viel toe aan zijn twee nog levende dochters, Doetie en Margaretha, en kinderen van zijn derde dochter, Maria, dus de facto aan hun voogd en vader, Gerryt Tresling. Kort na zijn overlijden is zijn neef, Doeke Smeding, zoon van zijn schoonzuster Ybeltje, getrouwd met dochter Margaretha. Doeke werkte waarschijnlijk al ruim voor de dood van Abraham bij de Leeuwarder Courant. In het begin werd de bedrijfsvoering van de Leeuwarder Courant door de drie schoonzonen gezamelijk gevoerd. Na de dood van zijn vrouw Margaretha in 1787 erft Doeke van haar haar 1/3 deel in de complete uitgeverij, inclusief de Leeuwarder Courant. De verhouding in de gezamenlijke boedel tussen de 3 schoonzonen van Abraham veranderd dat en Doeke krijgt een relatief groter aandeel in de Leeuwarder Courant, namelijk de volledige opbrengst van de jaarabonnementen, terwijl zijn twee zwagers gezamenlijk de opbrengst van de losse verkoop verdelen.
 • Ibbeltjen
 • Hendrik (doop 11 jan. 1719)
 • Jeltje (doop 9 april 1721)
Kind  Ybeltje
Notities persoonHarmanus was ordinaris-bode van de Gedeputeerde Staten van Friesland.

bron: allefriezen.nl; Menalda (1975); Broersma (2002).