De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Ritske Doeckes Smeding

GeslachtMan
 
Gedoopt3-4-1653teLeeuwarden
naar grafiek voorouders  
Vader Doecke Ritskes
 Geboren ± 1620
 
Moeder Trietske Taeckes Boelema
 Geboren ± 1630
 
 
Huwelijk 26-8-1677 te Leeuwarden
 
metAntje Sybrens
 Geboren± 1660
 Begraven8-5-1689
NotitiesRitske en Antje hebben tenminste 6 kinderen gekregen, allen gedoopt in Leeuwarden,
 • Tietske (doop 11 aug. 1678 - ovl <1689)
 • Doecke (doop 10 dec. 1679 - ovl <1681)
 • Doecke
 • Auckien (doop 24 april 1685)
 • Sibrandus (doop 17 april 1687), op 18 februari 1717 te Leeuwarden gehuwd met Jetske Juws. ZIj hebben tenminste 1 kind gekregen, Ritske, die op 1 maart 1720 gedoopt is.
  Sibrandus was meester bakker.
 • Tyetske (doop 19 april 1689 - mei 1728) is op 27 december 1721 ingeschreven in het burgerboek van Sneek. Daar is hij op 4 december 1718 te Sneek gehuwd met Hiltie Ypes Steensma. Zij hebben tenminste 1 kind gekregen, Ype Smeding. Ype is op 27 mei 1742 te Sneek gehuwd met Engeltie Christoffels Draier. Zij hebben samen tenminste 9 kinderen gekregen, die bijna allen zeer jong gestorven zijn.
  Ype is in 1744 naar Leeuwarden verhuisd. Hij was daar in 1749 timmermansknecht. Eind 1766 is hij verhuisd naar Anjum.
Kind  Doeke Ritskes
Huwelijk 8-11-1691 te Leeuwarden
 
metRijkien Allerts
 Geboren± 1670
 Begraven14-5-1744
NotitiesRitske en Rijkien hebben tenminste 6 kinderen gekregen, allen gedoopt in Leeuwarden,
 • Tialcke (doop 2 nov. 1692)
 • Bottie (doop 22 april 1694 - ovl. <1696)
 • Bottie (doop 22 juli 1696 - ovl. <1703)
 • Allert (doop 5 maart 1699 < 1722). Allart was net als zijn vader stadsgrofsmid, vermoedelijk als opvolger van zijn vader. Hij is in 1722 opgevolgd door zijn oom Broer Doeckes Smeding.
 • Butty (doop 13 juli 1703), op 15 mei 1729 te Leeuwarden gehuwd met Dirk Hoytses Hoitsma (1702 - 1745), meester kabinetmaker.
 
Notities persoonRitske was meester grofsmid in Leeuwarden.

Hij is overleden tussen 1714 en 1722