De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Antje Sybrens

GeslachtVrouw
Geboren± 1660 (eigen schatting) 
Begraven8-5-1689teop het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden
 
Huwelijk 26-8-1677 te Leeuwarden
 
metRitske Doeckes Smeding
 Gedoopt3-4-1653
NotitiesRitske en Antje hebben tenminste 6 kinderen gekregen, allen gedoopt in Leeuwarden,
  • Tietske (doop 11 aug. 1678 - ovl <1689)
  • Doecke (doop 10 dec. 1679 - ovl <1681)
  • Doecke
  • Auckien (doop 24 april 1685)
  • Sibrandus (doop 17 april 1687), op 18 februari 1717 te Leeuwarden gehuwd met Jetske Juws. ZIj hebben tenminste 1 kind gekregen, Ritske, die op 1 maart 1720 gedoopt is.
    Sibrandus was meester bakker.
  • Tyetske (doop 19 april 1689 - mei 1728) is op 27 december 1721 ingeschreven in het burgerboek van Sneek. Daar is hij op 4 december 1718 te Sneek gehuwd met Hiltie Ypes Steensma. Zij hebben tenminste 1 kind gekregen, Ype Smeding. Ype is op 27 mei 1742 te Sneek gehuwd met Engeltie Christoffels Draier. Zij hebben samen tenminste 9 kinderen gekregen, die bijna allen zeer jong gestorven zijn.
    Ype is in 1744 naar Leeuwarden verhuisd. Hij was daar in 1749 timmermansknecht. Eind 1766 is hij verhuisd naar Anjum.
Kind  Doeke Ritskes
Notities persoon